Help jij ook mee 
aan een schonere wereld?

Help jij ook mee

Help jij ook mee 

aan een schonere wereld?

Help jij ook mee

Kom in actie en pak afval op!

Alle zwerfafval uit de natuur! Het is onze schone wens voor 2021 en een blijvende uitdaging voor de jaren daaropvolgend.
Daarvoor moet er veel gebeuren. Want je ziet helaas nog teveel afval langs de kant van de weg liggen, in sloten of in de bossen. Het is vaak achtergelaten of weggegooid door jongeren of ouderen die niet nadachten over de gevolgen voor planten en dieren. En daarmee indirect de mens zelf. Vaak betreft het ook nog plastic afval dat een zeer lange afbraaktijd heeft. Langer dan een mens leeft. 

 

Vanuit onze verantwoordelijkheid om te helpen hebben we een simpel maar doeltreffend idee opgevat om naar buiten te gaan en mee te helpen om onze wereld een beetje schoner en een stukje mooier te maken! Met Pak-het-op willen wij jou letterlijk en figuurlijk vragen mee te helpen en stukje van het afvalprobleem op te pakken. We gaan voor minimaal 1 stuks afval per dag. 

 

Behalve onze gezamenlijke uitdaging om zoveel mogelijk zwerfafval op te pakken, willen we ook jong en oud bewust maken dat er geen afval meer moet worden weggegooid. 

 

Wat is het probleem?

In de natuur ligt veel zwerfafval. Voorbeelden daarvan zijn onder andere sigarettenpeuken, kauwgum en plastic afval. Dit afval is niet organisch waardoor het in de tijd zeer langzaam afbreekt. Bij plastic duurt dit zelfs langer dan 100 jaar!


Helaas pikken vogels en andere dieren het afval op. Ook stroomt veel van dit afval via sloten, beken en rivieren naar de oceanen en wordt dan onderdeel van de plastic soup. Het afval (of delen ervan) wordt vervolgens door vissen en andere dieren aangezien voor voedsel. Het onverteerbare plastic kan vervolgens zeer pijnlijk zijn en is schadelijk voor de gezondheid van de dieren. 

Wat is ons doel?

Wij willen dat mensen niet wegkijken en per dag minimaal 1 keer bukken om afval op te pakken. Dit mag natuurlijk ook één keer per week een zak vol zijn. Er is geen grens. Alle hulp is welkom.

Ons doel is ook om jongeren meer bewust te maken van de gevolgen voor planten en dieren. Door de consequenties van het weggooien te begrijpen, willen we voorkomen dat iemand nog sigarettenpeuken, plastic of ander afval na gebruik ‘weggooit’ in de natuur.

Hoeveel schoner is de wereld door jouw hulp? 

Door elke dag iets op te pakken voorkom je dat een dier het pakt of nog erger opeet. Help dus mee en wordt ambassadeur van Pakhetop. 


Bericht ons wekelijks of maandelijks en vertel je resultaten of die van jullie gezin of school. We zijn blij met alles! 


In het grafiekje geven we het aantal ambassadeurs weer die meehelpen. Door jullie wordt veel leed voorkomen. Dank jullie wel !

0%